Možno si poviete: Načo sa mám registrovať, veď hrať môžem aj bez toho. To je zčasti pravda, ale nie úplná. Na našich turnajoch spravidla môžu hrať aj neregistrovaný hráči, ale nie na všetkých. Na národných šampionátoch ako sú Majstrovstvá SR (v rôznych kategóriách, napr. trojice, streľba atď.) ako aj na oficiálnych medzinárodných turnajoch sa smú zúčasťnovať len registrovaní hráči. A práve tieto národné šampionáty sú zároveň kvalifikáciou na Majstrovstvá sveta a Európy! Nemenej dôležitou skutočnosťou je to, že registrovaní hráči majú aj isté výhody oproti tým neregistrovaným, spravidla majú napríklad nižšie štartovné na turnajoch a pod. Registrovaný hráč sa samozrejme môže podieľať na fungovaní SFP prostredníctvom účasti v rôznych komisiách a volených orgánoch SFP.V neposlednom rade ako registrovaný hráč budete zaradený do rebríčka SFP, kde si môže porovnávať svoju výkonnosť s inými.

Takže ako sa registrovať? Je to jednoduché, stačí si nájsť klub, ktorý je mu sympatický a v ktorom by chcel pôsobiť, dohodnúť sa s jeho členmi a pred začiatkom nasledujúcej sezóny môže byť zaregistrovaný.

 

 

Ďalšou možnosťou je založiť si vlastný klub. Keby ste sa nechceli stať členom už existujúceho klubu, ale chceli by ste si založiť vlastný klub, tak vedzte že máte aj túto možnosť. Je však potrebné klub zaregistrovať na Ministerstve vnútra SR ako občianske združenie, dodržať minimálne počty členov, uhradiť správne poplatky a splniť ostatné náležitosti (ktoré nájedete napr. na www.minv.sk). Ďalej sa musíte zaregistrovať na prislušnom daňovom úrade na pridelenie DIČ a klub môže začať svoju existenciu. Potom už stačí požiadať SFP o prijatie a verím, že ak to budete myslieť vážne tak na Valnom zhromaždení SFP bude Váš klub prijatý. Od tej chvíle sa môžete aktívne zúčastňovať na petangovom živote, budete mať právo sa zúčastňovať valných zhromaždení a delegovať svojich zástupcov do volených funkcií a komisií. A potom už len športu zdar a pétanque zvlášť!