S akými guľami môžem hrať pétanque?

Pétanque sa dá hrať s akýmikoľvek guľami na to určenými. Na bežných slovenských turnajoch sa nevyžadujú značkové homologizované gule, postačujú aj neznačkové gule, ktoré sa dajú bežne kúpiť v obchodoch. Výnimku tvoria iba národné šamopionáty, niektoré medzinárodné turnaje a samozrejme majstrovstvá sveta. Viac tu.

Môžem hrávať aj na turnajoch?

Áno, na väčšine turnajov poriadaných na Slovensku je vítaný každý, kto si chce zahrať. Iba niektorých oficiálnych turnajoch ako sú majstrovstvá SR a pod. sa môžu zúčastňovať iba registrovaní hráči. 

Je predpísaný spôsob ako hádzať guľu? 

Pravidlá určujú iba postoj hráča pri odhode, samotný spôsob hádzania gule je na hráčovi. Sú však samozrejme techniky hádzania gule, pomocou ktorých sa dosahujú čo najpresnejšie hody. O nich sa môžete dozvedieť viac, keď prídete na guľodrom, kde Vám isto radi poradia. 

Čo sa stane ak guľa posunie košón? 

Nič. Teda takmer nič. Ak košón ostal vo vymedzenom ihrisku, hrá sa normálne ďalej s novou polohou košónu. Ak opustí vymedzenú plochu a obe družstvá ešte majú gule, alebo ak už nemá gule žiadne družstvo, je koniec hry a body nezískava nikto. Ak však jedno družstvo už nemá žiadne gule na hádzanie, tak družstvo, ktorému gule zostali, získava toľko bodov, koľko má ešte gulí na odhodenie. 

Čo ak sú gule rovnako vzdialené od košóna? 

Situácii, v ktorej sa nedá rozhodnúť, ktorá z gulí je bližšie ku košónu hovoríme "mŕtve gule". V takom prípade v hre pokračuje to družstvo, ktoré túto situáciu spôsobilo (teda to, ktoré posledné hádzalo). Ak sa ani po tomto hode situácia nezmení, ide druhé družstvo a takto sa striedajú po jednom hode až pokiaľ sa situácia nezmení. Ak už ani jedno z družstiev nemá gule a stále sa nedá rozhodnúť, ktoré družstvo má guľu najbližšie ku košónu je koniec hry a body nezískava žiadne družstvo. 

Môžem si pred hodom zarovnať povrch ihriska? 

Pred odhodom gule počas hry si hráč môže zahladiť iba stopu, ktorá vznikla po odhodení poslednej gule. Ostatné stopy a nerovnosti podľa pravidiel zarovnávať počas hry nemôže. Pred nahodením košóna si podľa pravidiel môže zarovnať povrch troma údermi gule o zem. (V praxi sa však u nás pred nahodením košóna tolerujú aj výraznejšie úpravy povrchu). Samozrejme pred úplným začiatkom hry je žiadúce plochu patrične upraviť. 

Môžem počas hry fajčiť a popíjať?

Podľa oficiálnych pravidiel nie. To, že sa to toleruje je druhá vec... :o) 

Nenašiel som odpoveď na môj problém. 

Pokiaľ ste ani tu a ani v pravidlách nenašli odpoveď na Vaše otázky, skúste sa opýtať v diskusii,prostredníctvom mailu, určite sa pokúsime Vám odpovedať.