5.9.2020 sa v Bratisslave na Tyršovom nábreží uskutočnil turnaj trojíc s netradičným zložením, pretože každý triplet bol tvorený jedným juniorom a dvomi dospelými. S radosťou môžeme konštatovať, že tohoto turnaja sa zúčastnili aj štyria juniori z nášho klubu: Emma Pongrácová, Filip Miezga, Petra Pongrácová a EmaŽilinčárová a musím hneď na úvod povedať, že náš klub reprezentovali naozaj veľmi úspešne a obaja naši juniori skončili na stupňoch víťazov!

 

Turnaja sa zúčastnilo 8 trojíc a ako už bolo spomenuté naši juniori patrili k najlepším. Za zmienku stojí aj účasť práskača seniora Petra Pongráca. Najlepšie sa darilo Emme Pongrácovej, ktorá spolu s Janou Lazarovou a Etelou Krchňákovou obsadili 1. miesto, na stupni víťazov skončil aj Filip Miezga, ktorý v trojici s Krekáčovou Irenou a Košicovou Katarínou skončili na treťom mieste. Ďalší naši juniori Petra Pongrácová spolu s Petrom Pongrácom (PRASK) a Andreou Fratričovou (Hohenlohe) skončili na 7. mieste a Ema Žilinčárová s mamou Lydkou a Ľudmulou Mesiarikovou (KLAP).

 

Stupne víťazov vyzerali takto:

1. Ema Pongrácová (PRASK), Jana Lazarová (Hohenlohe), Etela Krchňáková (CAP)

2. Berényiová Andrea (Hohenlohe) Mazaník Lukáš, Sipos Patrik (obaja nereg.)

3. Filip Miezga (PRASK), Krekáčová Irena (Slopak), Kočicová Katarína (nereg.)

 

Kompletné výsledky turnaja nájdete na tomto mieste.